Etusivu

Ryhmätaitojen kehittäminen on tärkeää, ryhmän toimivuuden kannalta
Jokaisella meistä on kokemusta erilaisissa ryhmissä toimimisesta

Ryhmäfoorumi

  • auttaa ymmärtämään ryhmän toimintaa, ihmisten toimintaa ryhmässä ja ryhmän tapahtumia
  • kehittää ohjaamaan, johtamaan ja parantamaan ryhmätoimintaa
  • edistää vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvinvointia elämässä ja työssä

Ryhmä ihastuttaa ja vihastuttaa

Kuulumme useisiin ryhmiin: perhe, koulu, ystäväpiiri, harrastusryhmät, työryhmät ja työyhteisöt. Koemme ryhmissä innostusta, ideoita, me-henkeä ja huipputuloksia, mutta myös ristiriitoja, hämmennystä ja tehottomuutta. Yhteistyössä yhdistyvät osaamiset ja syntyvät parhaat oivallukset ja tulokset.

Ryhmät koskettavat ja kaavoittuvat

Ryhmässä reagoidaan toinen toisiinsa ja herää monenlaisia tunteita. Ryhmät suojaavat, mutta ne myös haavoittavat. Aikaisemmat ryhmäkokemukset heräävät henkiin ja muodostuvat joko voimavaroiksi tai esteiksi ryhmän toiminnalle.

Liitymme ryhmiin ja antaudumme yhteistyöhön kokemuksissa opituilla tavoilla ja taidoilla. Kohtaamisissa toistuvat tutut toimintamallit, joista emme usein itsekään ole tietoisia. Ryhmien toimintatavat rutinoituvat helposti eikä uuden syntymiselle jää tilaa.

Tavallista on joutua ohjaamaan ja johtamaan ryhmiä tuntematta ihmisen tai ryhmän toiminnan perusteita. Ryhmätapahtumat ja ihmisten reaktiot hämmentävät. Voi tuntua, että ryhmä ei ole lainkaan ohjattavissa tai johdettavissa.

Ryhmätaidot ovat opittavissa

Ihmisiä ja ryhmien toimintaa oppii ymmärtämään jäsentämällä omia ja ryhmässä syntyviä kokemuksia. Kun oppii ymmärtämään omaa toimintaansa, reagointiaan ja tunnemaailmaansa, oppii toimimaan toisten kanssa. Syvällinen oppiminen on aina samalla myös henkilökohtainen kasvuprosessi. Harjoitteleminen turvallisessa oppimisympäristössä avaa uusia ovia ryhmämaailmaan.

Tule tutustumaan itseesi ja ryhmien maailmaan ja kehitä valmiuksiasi ryhmien jäsenenä ja ohjaajana!

Ryhmäfoorumissa yhdistämme vahvan osaamisemme ja pitkän kokemuksemme ryhmien ohjaamisesta ja koulutuksesta avuksenne.

Hyödynnämme ryhmäanalyysin, työnohjauksen, psykodraamaohjauksen, organisaatiokonsultaation ja psykoterapian osaamistamme. Lisäksi käytössämme on laaja monialainen osaajaverkostomme.

Uusi Ryhmänohjaajakoulutus käynnistyy – tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tai kysy lisää tästä.

Birgitta. KM, SHO, ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti, organisaatiokonsultti, kouluttaja, työnohjaaja
Birgitta. KM, SHO, ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti, organisaatiokonsultti, kouluttaja, työnohjaaja http://www.hebeira.fi
Leena Tågilla on kokemusta siitä, miten ohjata ryhmää jotta se toimii hyvin
Leena. Ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, Ihminen tavattavissa Mentor -kouluttaja http://www.leenatag.fi