Koulutukset

tappelu
Älä jää yksin – tule kehittämään ryhmätaitojasi

RYHMÄTAITAJA® – koulutus

Koulutuksemme sopivat kaikille, jotka
• haluavat kehittää ryhmätaitojaan ryhmän jäseninä
• haluavat kehittyä ryhmien ohjaajina tai johtajina
• haluavat ymmärtää ihmisten toimintaa ryhmissä
• ovat kiinnostuneita suhteestaan ja vaikutuksestaan ihmisiin ja ryhmiin

Oletpa siis ryhmän jäsen, ryhmänohjaaja, johtaja, esimies, tiimivastaava, työnohjaaja, konsultti, kouluttaja, opettaja, valmentaja, coach, mentor, terapeutti tai muuten vaan kiinnostunut ryhmien toiminnasta – tule uudistamaan taitoasi toimia ryhmien kanssa.

Ryhmätaitaja-koulutuksessa opit ymmärtämään ihmistä, ihmisten toimintaa ryhmissä ja ryhmäilmiöitä.

Koulutus on omakohtainen ohjattu oppimiskokemus ryhmätoiminnasta ja ryhmän jäsenenä olemisesta. Opit ymmärtämään ryhmää ja itseäsi ja selkiytät ihmisen välisiin suhteisiin liittyviä vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi. Samalla se on henkilökohtainen kasvuprosessi. Koulutus luo sinulle valmiudet edetä Ryhmäohjaaja-koulutukseen.

RYHMÄTAITAJA-koulutuksen jaksot ja keskeiset sisältöalueet:


26. – 27.2.2018   Ryhmän aloitus ja käynnistyminen
19. – 20.3.2018   Ryhmäkoot ja ryhmien tehtävät
23. – 24.4.2018   Ryhmäroolit ja yhteistyö
21. – 22.5.2018   Ryhmävoimat – tunteet ja jännitteet ryhmässä
27. – 28.8.2018   Ryhmän rakentavuus ja tuhoavuus
24. – 25.9.2018   Ryhmän lopetus ja vaikuttavuus
22. – 23.10.2018   Ryhmätaitajasta ryhmäohjaajaksi

Koulutus koostuu yhteensä 14 lähipäivästä ja välityöskentelystä. Koulutuksen laajuus on 6 opintopistettä. Koulutus järjestetään Porvoossa. Koulutuksen hinta on 4200 euroa (sis. alv 24 %). Maksu voidaan suorittaa 2 erässä. Koulutukseen valinta tapahtuu kirjallisen hakemuksen perusteella.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kouluttajille:
Birgitta Romppanen                    040 755 0539
Leena Tåg                                      045 639 8848
tai sähköpostilla                           ryhmafoorumi@gmail.com
Voit myös ottaa yhteyttä             Facebook-sivujemme kautta.

RYHMÄOHJAAJA® – koulutus

Ryhmäohjaajakoulutuksessa opit ohjaamaan ja johtamaan ryhmiä tietoisesti ja tavoitteellisesti.

Ryhmäohjaajakoulutuksessa kehität valmiuksiasi toimia yhteistyön, hyvinvoinnin ja tuloksellisen työn rakentajana. Hyvä ohjaus ja johtaminen ovat yhtäaikaista huolehtimista ryhmän tehtävästä, rakenteista, vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä. Opi käyttämään ryhmää luovalla tavalla yhteisten päämäärien ja yksilöiden hyväksi. Koulutuksessa kehität ohjaus- ja johtamistaitojasi toimivan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Ohjaajan taitoja opit harjoituksin ja ohjaamalla omia ryhmiä. Koulutuksessa selkiytät omaa ohjaajaroolia ja kehität persoonallista tapaa toimia ryhmäohjaajana tai johtajana.

RYHMÄOHJAAJA – koulutuksen keskeiset sisältöalueet ovat:
ryhmäprosessi ja ohjaus, ohjaajan roolit ja ohjaussuhde, ohjausvuorovaikutus, ohjaamisen muodot ja välineet, ohjauksen menetelmät, ohjaajan persoona työvälineenä, ohjaajan hyvinvointi ja ohjaajana kehittyminen.

Koulutus koostuu yhteensä 14 lähipäivästä ja välityöskentelystä. Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä. Koulutuksen hinta on 4550 euroa (sis. alv 24 %). Koulutukseen valinta tapahtuu kirjallisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Ryhmäohjaaja – koulutus käynnistyy syksyllä 2018. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kouluttajille:
Birgitta Romppanen                    040 755 0539
Leena Tåg                                      045 639 8848
tai sähköpostilla                           ryhmafoorumi@gmail.com
Voit myös ottaa yhteyttä             Facebook-sivujemme kautta.

Molempia koulutuksia voidaan järjestää myös räätälöitynä yhteisöjenne tarpeisiin.