Ryhmänohjaajakoulutus

 

Ryhmä ei aina toimi toivotulla tavalla
Älä jää yksin ongelmien ja haasteiden kanssa – tule kehittämään ryhmätaitojasi

Ryhmänohjaajakoulutus

sopii kaikille, jotka

  • haluavat kehittyä ryhmien ohjaajina tai johtajina
  • haluavat ymmärtää ryhmäprosessia ja ryhmäilmiöitä
  • haluavat kehittää ryhmätaitojaan ryhmän jäseninä
  • haluavat ymmärtää ihmisten toimintaa ryhmissä
  • ovat kiinnostuneita suhteestaan ja vaikutuksestaan ihmisiin ja ryhmiin

Ryhmän jäsen, ryhmänohjaaja, johtaja, esimies, tiimivastaava, työnohjaaja, konsultti, kouluttaja, opettaja, valmentaja, coach, mentor, terapeutti tai muuten vaan ryhmien toiminnasta kiinnostunut
– tule uudistamaan taitojasi toimia ryhmien kanssa.

Ryhmänohjaajakoulutuksessa opit

  • ymmärtämään ihmistä, ihmisten toimintaa ryhmissä ja ryhmäilmiöitä
  • ohjaamaan ja johtamaan ryhmiä tietoisesti ja tavoitteellisesti
  • käyttämään ryhmää luovalla tavalla yhteisten päämäärien ja ryhmän jäsenten hyväksi
  • menetelmiä toimia erilaisissa ryhmätilanteissa
  • ymmärtämään itseäsi suhteessa ryhmään ja selkiytät ohjaajarooliasi

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

Ryhmäprosessi ja sen ohjaus
Ryhmä on kehittyvä ja sen eri vaiheissa tarvitaan monipuolisia ohjaustaitoja. Opit tunnistamaan ryhmän vaiheet ja opit keinoja ohjata ryhmää eteenpäin tehtävässään.

Ohjaajan roolit ja ohjaussuhde
Ryhmäohjaajana voi toimia monin eri tavoin – keskittyen sisältöön tai prosessin ohjaukseen. Opit löytämään omat roolisi ja valitsemaan työskentelyä parhaiten edistävät toimintatavat.

Ryhmäroolit ja yhteistyö
Ryhmissä ihmiset ajautuvat opittuihin itselle luontaisiin rooleihin. Ne voivat olla toimimattomia. Opit tiedostamaan ryhmäroolien vaikutuksen ryhmän toimintaan ja käyttämään tätä tietoa ryhmän avuksi.

Ohjaamisen muodot, menetelmät ja välineet
Ryhmät toimivat harvoin tavoitteellisesti ilman ohjausta ja keinoja saada ryhmän potentiaali käyttöön. Tutustut ryhmätoiminnan eri menetelmiin ja opit valitsemaan ryhmän tilanteeseen ja itsellesi soveltuvat työtavat.

Voimat ja jännitteet ryhmässä
Elämä ryhmässä ei ole koskaan ongelmatonta. Vasta kriisit ja konfliktit mahdollistavat ryhmän ja ihmisten kasvun. Opit ymmärtämään ja kohtaamaan ryhmässä eteen tulevia tilanteita, tunteita ja reaktioita.

Ohjaajan hyvinvointi ja ohjaajana kehittyminen
Ohjaajan hyvinvointi heijastuu ryhmään. Kaikissa toimissasi olet malli muille. Aitous synnyttää luottamusta, rohkaisee ihmisiä avoimuuteen ja yhteistyöhön. Tutustut omaan itseesi työvälineenä ja saat valmiuksia pitää sen työkuntoisena ja kehittyvänä.

Koulutus koostuu yhteensä 12 lähipäivästä ja välityöskentelystä. Välityöskentely on lukemista, opitun soveltamista ja kokeilemista omissa töissä. Keskeisemmät koulutuksen työtavat ovat luennot, ryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitukset.

Laajuus on 6 opintopistettä. Uusi ryhmä käynnistyy kun ryhmään on ilmoittautunut riittävä määrä henkilöitä.

Ilmoittaudu nyt tästä Ryhmänohjaajakoulutukseen!

Lisätiedot:
Birgitta Romppanen 040 755 0539
Leena Tåg 045 639 8848
tai sähköpostilla ryhmafoorumi@gmail.com
Voit myös ottaa yhteyttä Facebook-sivujemme kautta.