Ryhmänohjaajakoulutus

 

Ryhmä ei aina toimi toivotulla tavalla
Älä jää yksin ongelmien ja haasteiden kanssa – tule kehittämään ryhmätaitojasi

Ryhmänohjaajakoulutus

sopii kaikille, jotka

  • haluavat kehittyä ryhmien ohjaajina tai johtajina
  • haluavat ymmärtää ryhmäprosessia ja ryhmäilmiöitä
  • haluavat kehittää ryhmätaitojaan ryhmän jäseninä
  • haluavat ymmärtää ihmisten toimintaa ryhmissä
  • ovat kiinnostuneita suhteestaan ja vaikutuksestaan ihmisiin ja ryhmiin

Ryhmän jäsen, ryhmänohjaaja, johtaja, esimies, tiimivastaava, työnohjaaja, konsultti, kouluttaja, opettaja, valmentaja, coach, mentor, terapeutti tai muuten vaan ryhmien toiminnasta kiinnostunut
– tule uudistamaan taitojasi toimia ryhmien kanssa.

Ryhmänohjaajakoulutuksessa opit

  • ymmärtämään ihmistä, ihmisten toimintaa ryhmissä ja ryhmäilmiöitä
  • ohjaamaan ja johtamaan ryhmiä tietoisesti ja tavoitteellisesti
  • käyttämään ryhmää luovalla tavalla yhteisten päämäärien ja ryhmän jäsenten hyväksi
  • menetelmiä toimia erilaisissa ryhmätilanteissa
  • ymmärtämään itseäsi suhteessa ryhmään ja selkiytät ohjaajarooliasi

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

24.–25.9.2018 Ryhmäprosessi ja sen ohjaus

Ryhmä on kehittyvä ja sen eri vaiheissa tarvitaan monipuolisia ohjaustaitoja. Opit tunnistamaan ryhmän vaiheet ja opit keinoja ohjata ryhmää eteenpäin tehtävässään.

22.–23.10.2018 Ohjaajan roolit ja ohjaussuhde

Ryhmäohjaajana voi toimia monin eri tavoin – keskittyen sisältöön tai prosessin ohjaukseen. Opit löytämään omat roolisi ja valitsemaan työskentelyä parhaiten edistävät toimintatavat.

26.–27.11.2018 Ryhmäroolit ja yhteistyö

Ryhmissä ihmiset ajautuvat opittuihin itselle luontaisiin rooleihin. Ne voivat olla toimimattomia. Opit tiedostamaan ryhmäroolien vaikutuksen ryhmän toimintaan ja käyttämään tätä tietoa ryhmän avuksi.

21.–22.1.2019 Ohjaamisen muodot, menetelmät ja välineet

Ryhmät toimivat harvoin tavoitteellisesti ilman ohjausta ja keinoja saada ryhmän potentiaali käyttöön. Tutustut ryhmätoiminnan eri menetelmiin ja opit valitsemaan ryhmän tilanteeseen ja itsellesi soveltuvat työtavat.

25.–26.2.2019 Voimat ja jännitteet ryhmässä

Elämä ryhmässä ei ole koskaan ongelmatonta. Vasta kriisit ja konfliktit mahdollistavat ryhmän ja ihmisten kasvun. Opit ymmärtämään ja kohtaamaan ryhmässä eteen tulevia tilanteita, tunteita ja reaktioita.

25.–26.3.2019 Ohjaajan hyvinvointi ja ohjaajana kehittyminen

Ohjaajan hyvinvointi heijastuu ryhmään. Kaikissa toimissasi olet malli muille. Aitous synnyttää luottamusta, rohkaisee ihmisiä avoimuuteen ja yhteistyöhön. Tutustut omaan itseesi työvälineenä ja saat valmiuksia pitää sen työkuntoisena ja kehittyvänä.

Koulutus koostuu yhteensä 12 lähipäivästä ja välityöskentelystä. Välityöskentely on lukemista, opitun soveltamista ja kokeilemista omissa töissä. Keskeisemmät koulutuksen työtavat ovat luennot, ryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitukset.

Laajuus on 6 opintopistettä.
Koulutuksen hinta on 3900 euroa (sis. alv 24 %).
Ryhmänohjaaja – koulutus käynnistyy syyskuussa 2018 ja päättyy maaliskuussa 2019.

Koulutus järjestetään tunnelmallisessa vanhassa Porvoossa Villa sylissä.
Koulutukseen valinta tapahtuu kirjallisen hakemuksen perusteella.
Ilmoittaudu 30.6.2018 mennessä.

Ilmoittaudu nyt tästä Ryhmänohjaajakoulutukseen!

Lisätiedot:
Birgitta Romppanen 040 755 0539
Leena Tåg 045 639 8848
tai sähköpostilla ryhmafoorumi@gmail.com
Voit myös ottaa yhteyttä Facebook-sivujemme kautta.